" "

Brev Till Suntliv.nu

Hej på Er!!

Jag har under flera år kommenterat skilda artiklar om bl a "utbrändhet".

Många av mina inlägg har refuserats och inte tagits med, mycket beroende på att jag ifrågasatt de olika metoder och modeller som man påstått vara "lösningen" på problemen. Även fått meddelanden från "indignerade" journalister som ifrågasatt mina resonemang. Men då vill jag att Ni samlas allihop och läser vad prof. Marie Åsberg har kommit fram till - http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3583917.ece och förvånas över att nu har till och med forskningen kommit fram till precis samma sak, som jag envist hävdat! Och det känns ju tryggt för mig, att kunna stödja mig på forskningsresultat, som inte ens med bästa vilja går att ifrågasätta. Tyvärr så har forskningen ännu inte kommit fram till, hur man på bästa sätt "tacklar" detta forskningsframsteg, men att man måste "förebygga" har man ändock förstått.

Men hur?

Kan blygsamt framhärda, att jag i flera av mina inlägg här på suntliv's sida förespråkat utnyttjandet av något som de flesta påstår sig besitta, nämligen "SUNT FÖRNUFT"! Då man inte bara ska använda det som en referens, när man utvärderar en metod/modell, med orden "ja, men det säger ju det sunda förnuftet att det skulle bli det här resultatet", utgående från den arbetsmodell som man valt att använda, sen får den heta LEAN/ Six Sigma/ TQM/KASAM eller någon annan fyndig bokstavskombination, som fungerar på det teoretiska planet. Eller om någon "vildhjärna"påstått att det listigaste är att jobba "lösningsinriktat" eller varför inte "problemfokuserat"?

Wow! De har ju lyckats något alldeles utmärkt med att bevisa att så går det inte att göra. Vad som är märkligt i det hela, är att man lyckats "sälja in" detta till i stort sett varenda förvaltning, företag eller samling av människor som känt att situationen blivit dem övermäktig. Det skall bli mig ett sant nöje att följa forskningen och se vad man kommer att komma fram till för metod, att på ett "vetenskapligt" grundat koncept komma vidare i såväl temporär som spatial förståelse.

Ett tips - det är inte så svårt. Det tar maximalt fyra effektiva timmar, sen är hela mysteriet löst.

Hur? - "Sunt förnuft"!

Ni kan ju prova med att "seriekoppla" alla dessa "vetenskapliga" modeller, så kanske Ni kommer lösningen närmare - teoretiskt sett, dårå*!

Här ser jag det som praktiskt lämpligt att avsluta detta mail.

Tror banne mig att jag skall kopiera texten och lägga ut på min hemsida, så att alla kan läsa om hur jag meddelat Er om "med illa dold glädje" att jag faktiskt fick rätt i slutändan mot både beprövad vetenskap och oförstående journalister.

Hur känns det på en skala?

 

Med illa dold förtjusning

Peter Hellman
__________________________________________________________________________________________________

 

Hej!
Har nu bl a läst om att psykiska diagnoser är den enskilt största orsaken till sjukskrivningar. För att bli aningen cynisk, så ställer jag frågan - LEAN som är "så bra" varför används inte denna "mirakelmetod" på detta "fenomen"? Eller varför inte ta till Vanguard- modellen, som påstås fungera när man har med "mjuka värden" att göra? Andra modeller som finns att tillgå är ju TQM, Six Sigma. Varför används inte dessa, de "fungerar" ju så bra?

Jag har en utmaning till Er!
Enas om ett problem, samla ihop några företrädare för dessa "fantastiska" modeller och sen är uppgiften att presentera en hållbar lösning, och gärna fler (då de påstås vara så "effektiva").
Nu kommer vi till utmaningen - "lösningen" skall presenteras inom 4 timmar! Känns det "aningens kort om tid", så kan de få 4 dagar på sig, äsch va f-n de får 4 veckor eller 4 månader eller varför inte 4 år?
Eller de kanske vill samarbeta?
Med varandra då?
För jag är klar efter 4 timmar!

Upplever Ni att jag "kränker" någon?
Det är faktiskt verkligheten som kränker såväl "drabbade" som "experter". Jag bara konstaterar fakta - för så här ser det ut, på andra sidan skrivbordskanten.
Samla Er nu allihop och försök att finna någon lösning, eller varför inte engagera forskareliten, ja kanske ta ett internationellt "varv" för att söka efter "experter". Prova med att såväl seriekoppla som parallellkoppla olika expertiser med varandra?
Hur jag tror det går?
En internationell kortslutning med en rejäl "härdsmälta".

Men varför inte prova? Då blir det ju "vetenskapligt" belagt att man med väl grundad erfarenhet inte kan/ skall/ bör lita på att teorier kan göra underverk i någon form av praktik. Ett lämpligt tillfälle vore väl "Gilla Jobbet- mässan", men de kanske inte "vågar" att anta utmaningen?

Meddela mig gärna om utmaningen antas, för i annat fall är det meningslöst för mig att bege mig till detta "event".

Med Vänliga Hälsningar
Peter Hellman
073-935 37 02

 

Ja, kan väl såhär i efterhand konstatera att INGEN "vågade" ta kontakt med mig, så då valde jag att inte besöka mässan. Och det menar jag säger mer om dem än om mig. Så man får anta att forskningen kommer att ta nya tag, för att komma lösningen närmare. Och om de håller samma fart som tidigare, så får Ni se fram emot en "vetenskaplig" lösning om ungefär 11 år. Vill man inte vänta, så kan man ta kontakt med mig.


 

2015-05-02 skickade jag ett nytt meddelande till Suntlivs redaktion. Det såg ut så här:

Forskningen leder tyvärr inte "framåt" i någon större utsträckning, utan man konstaterar bara "att sprängmedel tros ligga bakom explosionen". Cirkelbevisning in absurdum. Sätt Er gärna ner på redaktionen och gör ett försök att uppskatta hur mycket pengar det "slösats bort" på forskare som vigt sina liv åt denna "cirkelbevisning", som bevisligen inte leder framåt? Lägg sen till alla arbets-tagare som blivit "tvingade" att springa runt i dessa "hamsterhjul" och som moms på eländet, lägg till deras ev familjer och nära anhöriga, som i slutändan blir "symptombärare".

Många "reaktioner" får sin förklaring, ex. vis. varför äter var tionde Stockholmare NSRI/SSRI- eller liknande preparat? Varför ökar suiciden? Varför ägnar sig barnen åt "frivillig frånvaro"? Varför ökar missbruk av alkohol och andra "illegala" droger? Varför ökar skilsmässorna? Varför ökar "våldet i nära relationer"? Varför ökar spel "om pengar och pengars värde"?

Där har Ni lite att fundera över och jag är säker på att Ni säkert gemensamt kan komma på flera "orsaker", nu när Ni är samlade hela redaktionen...?

 

Näe, nu gäller det för alla forskare att med hjälp av vetenskap och väl beprövad erfarenhet att finna ut hur man skall komma tillrätta med dessa "dilemman" Vad jag ser, så kommer det att ta forskar-eliten ungefär 11 år att komma fram till hur. Vad grundar jag denna uträkning på?

Jo, jag tillskrev Er faktiskt redan 2003 och påtalade då att jag hade "lösningen" på hur man borde bete sig för att finna ut hur man kan/ska/bör göra för att komma fram till hur lösningen borde se ut. Och jag skrev även att de "metoder" man valt att använda faktiskt var som jag då sa "helt värdelösa". Detta bekräftar då prof. Marie Åsberg i sin forskning, som hon presenterade förra året. Detta tog då inte mindre än 11 år, från det att jag påstått samma sak!

Räkna ut hur mycket kapital av bägge sorter, dvs. både det monetära men även det humana kapitalet som kommer att förbrukas på dessa år?

Men det är klart, att om Ni vill spara in på humankapitalet, så får Ni gärna ta kontakt med mig!

För varför krångla till det, när det enkla är svårt nog?

 

Vad jag finner "roande" i detta är att jag faktiskt, trots allt "motstånd" från Er sida, hade rätt.

Detta utan hjälp av vare sig "vetenskap eller väl beprövad erfarenhet".

Men nu då..?

Här kan jag ju faktiskt visa på att jag stödde mig på "vetenskap och väl beprövcad erfarenhet"?

Det vara bara en "hake"! Själva "vetenskapen och den numera väl beprövade erfarenheten" hade inte "forskats fram", då, när jag påstod att "så här ser det ut"!?

 

Om jag då skall fortsätta med mina "profetior", så kommer här ett "avslöjande" - "påhittet" SAM är aningens "kontraproduktivt". När kommer forskningen att kunna visa på det, med hjälp av "vetenskap och väl berövad erfarenhet"? Med "systematik" så borde det inte vara så svårt, eller vad tror Ni?

 

Andra "metoder" som kommer att framstå som nästan helt verkningslösa är då "beklagligtvis" LEAN, KASAM, TQM, DySSSy, och Vanguard m fl. I sig och på det teoretiska planet "väl fung-erande" lösningar, i de situationer de "teoretiserats fram" inom, men tyvärr så förblir de endast önsketänkanden, då förutsättningarna skiljer sig diametralt åt.

Ett tips till forskarna får väl bli att redan nu börja djupanalysera skeendena i de situationer där man satt sin tilltro till dessa, för att på vetenskaplig väg och med väl grundad vilja att försöka utröna var i "process- en/ erna" det rent teoretiskt kan "gå snett". Detta innan det gått så långt att man försökt omsätta teorierna i praktiken. För då så har man i så fall kommit till den punkt, när man börjar tala om "väl grundad erfarenhet". Och för att undvika detta "snöpliga nederlag", så behöver nog forskar-na växla om i sina resonemang, om de fortsättningsvis skall kunna motivera till fortsatt forskning.

Detta istället för att som nu, motivera med att det behöver forskas mer, då den tidigare forskningen endast pekat på den ännu tidigare forskningen som totalt meningslös, då man inte lyckades ens med väl beprövad erfarenhet att visa att man faktiskt var helt fel ute?

 

Vad finns det för metoder att använda sig av, då alla tidigare nämnda inte ens lever upp till för-hoppningarna?

 

Jo, något som de flesta påstår sig besitta, men frågan blir ju då varför använder man denna egenskap mer för och varför inte oftare?

 

Jag talar naturligtvis om "sunt förnuft".

Här utsätter jag mig för en risk att betraktas som en "besserwisser", men jag "tar gärna det" för en översättning ger vid handen att "någon vet mer". Vilket faktiskt är en fördel, att ha tillgång till någon som vet mer. Och det tycker nog jag att jag kan stå för. Bevisen för detta menar jag är uppenbara. Varför man inte låter mig få bevisa detta, är för mig ett mysterium?

 

Vad är det då som jag vet mer om?

Ja, det kommer man nog inte att få reda på, så länge man inte frågar mig.

 

Min vana trogen, så kommer jag att publicera detta meddelande på min hemsida, för att då kunna peka på min "besserwisser- talang". Och för alla att se, att jag minsann gjorde vad jag kunde för att undvika kommande "hinder/ resultat/ effekter", som dessvärre kommer att bli följden av att man inte vill/ vågar/ törs lyssna till vad jag har att säga.

 

Med Vänliga Hälsningar

Katrineholm 2015- 05- 02

 

Peter Hellman

Floragatan 4A

641 33 Katrineholm

Mob: 073- 935 37 02

Mail: [javascript protected email address]

Web: www.utvecklingsakut.n.nu


 

 Spännande, kan man ju tycka. Men jag kommer naturligtvis att fortsätta informera läsaren om hur "reaktionerna" kommer att arta sig, så nu är det bara att luta sig bakåt. Då mitt meddelande inte kommer att läsas förrän på måndag fm. någongång. Och sen beror det även på om man väljer att läsa hela meddelandet, då det tyvärr är en riktig "tåtrampning" som inte alla tål, men vi får nog se vad utfallet blir?


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)