" "

Problem?

Ja, vad är "problemet"?
Jag tar och slår upp det i "Norstedts Svenska Orbok": "1. Svårighet som det krävs stor ansträngning att komma tillrätta med 2. Uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga"

Vill man så kan man säga att ovanstående förklaring är en uppmaning, eller råd till hur man kan/ ska/ bör förhålla sig till den situation man givit statusen -"problem".

Ta som exempel hur man gör allt för att motverka arbetsskador.
Alla "insatser" är riktade mot de "symtom" man uppvisar. Alltså en symtomatisk eller reaktiv "aktion".
Detta i akt och mening att återställa eller rehabilitera individen. Utgående från ett "ergonomiskt" resonemang, så ger detta en förväntad effekt. Och sen försöker man i förebyggande syfte, för att förhindra "nya" skador, men även att underlätta utförandet av "moment" för den redan "skadade", med ergonomiska hjälpmedel/ tekniker som nogsamt provas ut, för att underlätta. Och då dyker frågan upp - varför?

För dessvärre så är det så illa att; faktum är att hela spannet av ergonomiska insatser står sig slätt mot de faktorer som orsakar psykiska symtom ss. stress, depressiva besvär och det som man numera kallar "utmattningssyndrom".
Dessa symtom för med sig konsekvenser, som inte bara påverkar individen, utan även dennes omgivning. Vilket medför att familjemedlemmar kanske blir "offer" eller "symtombärare". Risken för fysisk eller psykisk misshandel ökar och separationer blir ett faktum. Barnen drabbas av egna depressioner, hamnar i missbruksproblematik eller utvecklar ätstörningar. Ökningen av den "frivilliga frånvaron" kan vara ett annat tecken som borde observeras/ ifrågasättas?
Listan kan troligtvis göras längre, men jag väljer att stanna här.

Vad som kan ses som beklagligt är, att det verkar som om ingen egentligen vill komma tillrätta med detta, då det nästan kan ses som en "evighetsmaskin" som genererar nya situationer att "forska" vidare på? Och vips, resulterar den nya studien på ett resultat som tarvar ny forskning!?
En musikterm som passar är " Da capo al fine" (tag om till slutet) och banne mig om man inte har satt denna uppmaning precis i slutet av "studien"?
Får en känsla av melodiradion, spelandes Spiskroksvalsen in absurdum, och en dag kanske man står ut, men...

Nu dyker frågor upp: Vad skall till, för att motivera till en hållbar lösning?
                             Och vad skall alla nu involverade, syssla med sen?
                             Och alla "konsulter"?

Hujeda!
Vill man, så kan man...
Tag gärna kontakt med mig, så kommer jag och "ritar och berättar".


(Lämna tom)

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)