" "

Vem har lösningen?

Jag vet inte om man skall skratta eller gråta?

Man söker med ljus och lykta efter "evidensbaserade" metoder, vilket betyder att man måste kunna bevisa att det fungerar. I annat fall har man inte på "planen att göra"!

Kunskap är nyckeln till förståelse, säger man. Men vänd på det (och vips) så blir förståelsen nyckeln till kunskap!
Vilket leder oss in i ett nytt perspektiv, där vi får möjlighet att ta dis- kussionen till ett "högre plan".
Och minsann, ger inte detta en möjlighet att se på saken ovanifrån?

Stanna upp här och tänk efter lite...
Är det inte i denna situation vi brukar befinna oss, när vi bestämmer oss för att "utreda" om vi gjort/ gjorde rätt?
Nu "ligger vi rätt nära evidens", eller hur?

Att man sen väljer att använda ord som "klingar engagemang" ss. t ex. "hälsopromotivt arbete" tycker jag bara är att beklaga, då det "ger sken" av att vara "den enda" och därmed rätta vägen att nå resultat.
Likväl som man säger att man "jobbar lösningsinriktat", vilket betyder att man enas om en lösning och placerar den utom räckhåll - i framtiden. Sen färdas man tillbaka till "nutiden" och försöker förändra den, så att den stämmer överens med den i framtiden placerade lösningen. Jag menar att riktningen på "arbetet" blir ju riktat från lösningen - mot nutiden!?
Då jobbar man ju "lösningsfrånriktat", eller?


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)