Vård De senaste tre åren har närmare tre miljarder kronor betalats ut till kommuner och regioner för att förbättra vården kring psykisk ohälsa. Men det är svårt att se några konkreta resultat, konstaterar Socialstyrelsen.

Exempelvis är det fortfarande ingen region som kan erbjuda alla barn och unga med psykisk ohälsa ett första besök inom sju dagar, och knappast någon region kan erbjuda alla som söker vård ett besök inom specialistvård inom 30 dagar.

Dessutom har risken för ojämlikhet ökat, när pengarna använts på väldigt olika sätt i regionerna.

Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att många utvecklingsarbeten har genomförts, och att tre år egentligen är för kort tid för att dra några långtgående slutsatser."

Jag måste "besitta" oanade krafter... då jag förutsade detta "resultat" redan 2003...?